Resources
Hackathon 2022

Stationary photo

רכזנו עבורכם חומרים שיסייעו לכם להגיע מוכנים ובטוחים לאירוע.

גם אם זו לא הפעם הראשונה שאתם משתתפים באירוע מסוג זה, הכנה מוקדמת להאקתון היא מתכון בטוח להצלחה. וודאו שאתם מכירים את הממשקים, שהרעיון שלכם מוצק ושכל חבר צוות יודע את תחום האחריות שלו.
בהצלחה!

כלים כלליים להאקתון:

עבור כל שאלה טכנית ניתן לפנות אלינו בכל אחת מדרכי ההתקשרות.

במידה ונדרש, נוכל לקשר אתכם לצוות הטכני של Monday שנכון לסייע בכל סוגיה לגבי הממשק שלהם.

בהצלחה!