Balls

דף תמיכה האקתון - עדכונים

קישור QR לדף זה נמצא גם בפלייר בערכת המשתתף שלכם

מייל לפניות - taucsclub@gmail.com

אופן הפנייה:

פניות כלליות: לשים מספר קבוצה+כללי
למשל "2 כללי - שאלה לגבי הלו"ז"

בקשות למנטורים: מספר קבוצה + בקשה למנטור
למשל "5 - בקשה למנטור"

אנחנו נשלח את האנשים שלנו אליכם-
מנטורים מסתובבים עם תג מנטור, הם כאן משעה 11 ולתוך הלילה.
הצוות שלנו עם חולצת אירוע כהה.

מה מציגים בסוף?

ההצגה הסופית שלכם צריכה לכלול פירוט תמציתי על הפרויקט שלכם. עליכם לכסות את הבעיה שאתם באים לפתור ולמי היא נוגעת, מה הפתרון שלכם עבורה, איך התוכנה/אפליקציה שבניתם מיישמת את הפתרון ולהציג דמו קצר של הפרויקט שלכם.

עליכם לשלוח מצגת + קבצי קוד למייל שמצויין למעלה עד לשעה 09:00 ביום שישי, בצירוף הנושא- שם קבוצה+הגשה סופית. 
למשל "5 - הגשה סופית".

ההצגות יחלו ביום שישי מיד לאחר מכן בסדר שנודיע בהמשך, זמן ההצגה המוקצב לכם הוא 4 דקות ונוסף לכך זמן לשאלות השופטים. לכן השתדלו לבנות את הפיצ' האידיאלי ומצגת מתומצתת שיעבירו את המסר שלכם תחת הזמן המוקצב. (תהיה גם סדנת פיצ' בלילה).


 

לו"ז מתעדכן

Schedule.png